MENU

Written by: Admin. Renato D. Bermejo    Published: 10 July 2017

  fb share

Ang ating uniporme ay ang pagpapahayag natin ng ating pagtanggap sa ating mga kapatid na mga Moro at Katutubo. Iisang bansa lang tayo at dapat natin tanggapin ang ating pagkakaiba sapagkat kung sa lupang ito ay iisa ang mangingibabaw at babaliwalain lang ang mga sari-saring pag-kakaiba na nagaganap at nangyayari sa bawat sulok ng ating bansa ay para na rin binubura natin ang ating pagka Pilipino sapagkat ang ating pagkaka-iba ay kung ano tayo.

Effective Monday, 04 March 2019, the Registry of Deeds – Manila shall temporarily relocate at Ground Floor, Rivergreen Residences, Sta. Ana, Manila due to the Renovation Project of the City Hall of Manila.
We apologize for any inconvenience.
Thank you.

For info call or text @
0916-284-9408
0999-797-6545


MARISSA E. TIMONES
Registrar of Deeds
City of Manila